Audits un analīze


Audits kalpo kā viena no kontroles procedūrām, kas ļauj gūt priekšstatu par uzņēmuma finanšu rezultātu pareizību. Lai uzņēmuma vadībai būtu iespēja pārliecināties par iepriekšminēto neatkarīgi no prasības par obligāto revīziju, piedāvājam veikt finanšu auditu Jūsu uzņēmumā!

Šis pakalpojums piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem zvērināts revidents nav obligāts, tomēr ir vēlme pārliecināties par grāmatvedības uzskaites pareizību un nodokļu piemērošanas atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saņemot profesionālu viedokli no kompetentas, neatkarīgas personas.

Pakalpojuma ietvaros piedāvājam gan pilnu uzņēmuma finanšu auditu, gan arī atsevišķu posteņu, piemēram, noteikta nodokļa auditu pēc klienta ieskatiem.

Audita noslēgumā sniedzam atzinumu ar detalizētu analīzi par pārbaudes laikā konstatētajiem apstākļiem, vēršot uzmanību uz trūkumiem un potenciālajiem riska aspektiem. Papildus atzinumā tiek iekļautas rekomendācijas konstatēto risku  novēršanai un mazināšanai.

Šāda veida neatkarīga pārbaude ļauj mūsu klientiem ne tikai novērst nepilnības un pasargāt sevi no nevajadzīgām soda sankcijām, bet arī nodrošina iespēju plānot turpmāko uzņēmuma darbību.*

*

*

Audits un analīze

Audits – kontroles process, kas ļauj gūt priekšstatu par uzņēmuma finanšu rezultātu atbilstību. Tas ir lielisks veids, kā izvairīties no iespējamiem riskiem un soda sankcijām, kā arī uzlabot turpmāko uzņēmuma darbību.

Austras Grāmatvedība piedāvātais finanšu audits piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem  - īpaši tādiem, kuriem zvērināta revidenta piesaiste nav obligāta prasība, tomēr ir nepieciešams kompetentas, neatkarīgas personas viedoklis par grāmatvedības datu precizitāti un nodokļu piemērošanas atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam gan pilnu uzņēmuma finanšu auditu, gan arī atsevišķu posteņu, piemēram, nodokļu maksājumu, pārbaudi.

Pēc audita veikšanas izsniedzam detalizētu atzinumu par pārbaudē konstatētajiem apstākļiem, trūkumiem un iespējamiem riskiem. Atzinumā iekļaujam arī rekomendācijas finanšu pārvaldīšanas uzlabošanai un potenciālo risku mazināšanai.

Zinošs grāmatvedis ir ļoti būtisks aspekts ikviena uzņēmuma veiksmīgā darbībā un attīstībā. Uzticiet rūpes par grāmatvedību mums un Jums būs vairāk laika, ko veltīt sava uzņēmuma attīstībai!
 


 .